PLATEAUX
RAINBOW ROLL 22 pièces
16,90€
- 1 + AJOUTER

8 Garden saumon / 8 Samba Acho / 6 Fondant cheese

Sauce Aji Miso

  • Gluten
  • Laitage
  • Poisson
  • Oeuf
  • Moutarde
  • Sésame